Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Frogger


πατήστε εδώ για να παίξετε
 
Game Controls
Mouse click start
Arrow keys to move

Red Plane


πατήστε εδώ για να παίξετε
Game Controls
Click New Game. 
Then click the X in the top corner. 
Use the A,S,D keys to move and K and L to fire.

Bubble bobble 2


πατήστε εδώ για να παίξετε
 
Game Controls
Press ctrl key to start on the 1st page you see.
ctrl (control) key to fire.
space to jump.
arrows to move.

Rick Dangerous


πατήστε εδώ για να παίξετε
Game Controls
Arrows to move
ctrl and up = fire gun
ctrl and down = bomb
ctrl and left = stick
ctrl and right = stick
home key = cheat
ESC to reset
Tab/P = pause

Tic Tac Toe


πατήστε εδώ για να παίξετε
Game Controls
Mouse click where you want your cross to go.

Final Fight


πατήστε εδώ για να παίξετε
Game Controls
Push the red button to START
Use the key W,A,S,D to move
K to jump
J and L to punch and kick

Classic Street Fighter 2


πατήστε εδώ για να παίξετε

 Game Controls
Click the flashing text that says Permi Qui Per Giocare once the game has loaded.
Arrows to move
A, S, D keys to punch
Z, X, C keys to kick

Special Moves:
Hadoken A+S or A+D
ShoRyuKen A+S+Down Key or A+D+Down Key
Hurricane Kick Z+X or Z+C

Bubble Bobble


πατήστε εδώ για να παίξετε
Game Controls
Mouse to click play.
Arrows to move and space to blow bubbles.

Tron Game


Ghosts n Goblins


πατήστε εδώ για να παίξετε
Game Controls
Enter to start
Arrow keys to walk and climb
Shift to jump
Ctrl (control) to fire

Super Mario World Game


πατήστε εδώ για να παίξετε

Game Controls 
Use the mouse to click the screen to start.
Jump: A key
Run: S Key
Move: arrow keys
Pause: Space Bar

Sonic the hedgehog


πατήστε εδώ για να παίξετε

Game Controls
Click start to play. Space bar to jump.
Arrow keys to move.
Space bar and hold down to speed up. 

Donkey Kong


πατήστε εδώ για να παίξετε

Game Controls
 Arrow keys and space bar.

Puzzle bobble


πατήστε εδώ για να παίξετε
 
Game Controls
Click the 'push 1p to start' flashing text to start. 
Arrow keys to move and space bar to fire bubbles.