Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Classic Street Fighter 2


πατήστε εδώ για να παίξετε

 Game Controls
Click the flashing text that says Permi Qui Per Giocare once the game has loaded.
Arrows to move
A, S, D keys to punch
Z, X, C keys to kick

Special Moves:
Hadoken A+S or A+D
ShoRyuKen A+S+Down Key or A+D+Down Key
Hurricane Kick Z+X or Z+C

Δεν υπάρχουν σχόλια: