Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2010

Rick Dangerous


πατήστε εδώ για να παίξετε
Game Controls
Arrows to move
ctrl and up = fire gun
ctrl and down = bomb
ctrl and left = stick
ctrl and right = stick
home key = cheat
ESC to reset
Tab/P = pause

Δεν υπάρχουν σχόλια: